Elektromágnesség gyakorlat (emelt szint, BSc 1. év)

Követelmények, számonkérés, tudnivalók

1. gyakorlat: Elektrosztatika I.: ponttöltések, dipólusok (videó)
2. gyakorlat: Magnetosztatika I.: mágneses dipólusok (videó)
3. gyakorlat: Elektrosztatika II.: folytonos töltéseloszlások (szigetelők) (videó)
4. gyakorlat: Elektrosztatika III.: vezetők, tükörtöltések (videó)
5. gyakorlat: Elektrosztatika IV.: kondenzátorok, dielektrikumok (videó)
6. gyakorlat: Elektrosztatika V.: a tükörtöltés-módszer dielektrikumokban (videó)
7. gyakorlat: Elektromos vezetés I.: a differenciális Ohm-törvény (videó)
8. gyakorlat: Elektromos vezetés II.: kétdimenziós rendszerek (konform leképezések) (videó 1, videó 2)
9. gyakorlat: Magnetosztatika II.: áramvezetők mágneses tere (videó)
10. gyakorlat: Ponttöltések mozgása mágneses mezőben (videó)
11. gyakorlat: Mágneses indukció I.: a Lorentz-erő, mozgási indukció (videó)
12. gyakorlat: Mágneses indukció II.: nyugalmi indukció, kölcsönös indukció (videó)

korábbi zárthelyi dolgozatok:
2017/1. ZH feladatsora, megoldásai
2017/2. ZH feladatsora, megoldásai

ajánlott irodalom:
333+ Furfangos Feladat Fizikából (TypoTeX, 2017)
Simonyi Károly: Villamosságtan
R. P. Feynman: Mai Fizika V. és VI.