Kondenzált anyagok fizikája gyakorlat (BSc 3. év)

Követelmények, számonkérés, tudnivalók

Félév végi jegyek

1. gyakorlat: A kristályos rend (videó)
2. gyakorlat: Reciprokrács, kitöltési tényező (videó)
3. gyakorlat: Rácssíkok jellemzése Miller-indexekkel (videó)
4. gyakorlat: Röntgendiffrakció I. (videó)
5. gyakorlat: Röntgendiffrakció II. (videó)
6. gyakorlat: Pordiffrakció, a Burgers-vektor (videó)
7. gyakorlat: Diszlokációk kölcsönhatása (videó)
8. gyakorlat: Egydimenziós rácsrezgések
9. gyakorlat: Rácsrezgések négyzetrácson (videó)
10. gyakorlat: Fononok állapotsűrűsége (videó, videó végéről jegyzet)
11. gyakorlat: A majdnem szabad elektronok modellje (videó)
12. gyakorlat: A szoros kötésű közelítés (videó)

korábbi zárthelyi dolgozatok:
A 2016-os 1. ZH feladatsora
A 2016-os 2. ZH feladatsora
A 2017-es 1. ZH feladatsora

ajánlott irodalom:
Steven H. Simon: The Oxford Solid State Basics (2013)
Mihály László, Michael C. Martin: Solid State Physics Problems and Solutions (1996)
BME szilárdtestfizika gyakorlat jegyzet
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai I-II.